با سلام خدمت بازديد کنندگان محترم

سايت هئت شطرنج قائم شهر به نشاني  www.ghaemchess.ir  افتتاح گرديد است

از بذل عنایت و توجه شما سپاسگزاریم